Kód: 10080

Hasicí sprej HAS 750 - STOP FIRE

Neohodnoceno
330 Kč 272,73 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)

Moderní bezúdržbový pěnový hasicí sprej pro auto, domácnost, kancelář i dílnu.

Je určen k hašení začínajících požárů v bytě, kuchyni, kanceláři, automobilu, garáži, dílně nebo na chatě.

Obsah:

voda+pěnidlo

Hasicí látka je netoxická, zdravotně nezávadná a biologicky odbouratelná.

Hasicí sprej HAS 750 byl testován německou nezávislou autorizovanou zkušebnou MPA Dresden GmbH pro prokázání své skvělé účinnosti proti začínajícím požárům.

has1has2

HAS 750 je určen k hašení začínajících požárů třídy 3A, 21 B a 5 F, včetně požárů elektrických zařízení pod napětím do 1000 V a nezamrzá do mínus 20 °C.

HAS 750 ml je v souladu s normami EN-3. Zjištěný rating je následující:

3A - pevné látky
21B - kapaliny
5F - oleje
(E) - elektrické zařízení pod napětím do 1000 V

Náplň tvoří nejmodernější netoxické a biologicky rozložitelné hasivo. Je oblíbený u majitelů motorových vozidel a lodí. Chrání váš majetek ve firmě, v domácnosti, na chatě, při grilování nebo kdekoliv, kde hrozí riziko vzniku požáru. Pro svoji malou velikost Vám nezabere téměř žádné místo. Jeho použití je velice snadné i pro ženy, seniory či děti.

Oblasti použití:
dřevo, papír, hořlavé kapaliny, oleje, auto, pryžové a plastové požáry

Velkou výhodou je, že po úspěšném použití hasicího přístroje můžete jednoduše očistit hašenou plochu např. v kuchyni a opět rychle začít pracovat.
Rádi Vám také vyrobíme HAS 750 na zakázku v klientském stylu dle
Vámi zadaných požadavků.

 

Technické údaje

Průměr: 74 mm

Výška: 263 mm

Objem hasiva: 750 ml

Hmotnost: 1000 g

Tlak (při plném obsahu): 1MPa při 20 °C

Dostřik: 3-4 m

Doba činnosti při hašení: 15-30 s

Hasivo: vodný roztok tenzidů (AFFF)

Teplota pro dlouhodobé skladování: - 20 °C až +50 °C.

Zdravotní a ekologická charakteristika

Náplň spreje tvoří nehořlavý, nevýbušný, netoxický a zdravotně nezávadný vodný roztok tenzidů (AFFF), který je biologicky snadno rozložitelný. V případě zasažení omýt postižená místa vodou a mýdlem, oči vyplachovat po dobu 15 minut proudem vlažné vody. Kontaktní čočky vyjmout. V případě požití vypít 1–2 sklenice vody, nevyvolávat zvracení (nebezpečí udušení pěnou). V případě vdechnutí většího množství látky vyjít na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajícího podráždění nebo jiných zdravotních potíží vyhledat lékaře.

Obsluha

Úspěšnost hasebního zásahu předpokládá trvalé umístění spreje v blízkosti místa s nebezpečím vzniku požáru, aby zásah mohl být uskutečněn rychle, do několika málo sekund po vzniku požáru. Ve vozidle je doporučeno umístit sprej v kabině v dosahu řidiče. Sprej se nesmí umisťovat na volné plochy ve vozidle. Obsluha spočívá v odjištění stisknutím červeného tlačítka, v rychlém přiblížení se co nejblíže k ohni, namíření rozprašovače na ohnisko požáru a v uvedení spreje do činnosti stisknutím zeleného tlačítka. Oheň je vhodné hasit ze vzdálenosti 1 m, aby se co nejvíce využil tlak proudu hasiva. Dle potřeby a situace lze hašení přerušovat uvolněním rozprašovače. Sprej zůstává funkční i v případě vícenásobného použití (až do vyčerpání hasiva).