Kód: 90035

Smáčedlo tuhé TS ECO (D25)

Neohodnoceno
110 Kč 90,91 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Smáčedlo tuhé (D25) 32x130mm

Smáčedlo, jehož přiměšováním do vody při hasebním zákroku je dosahováno vyšší efektivity hašení díky zvýšené smáčivosti vody, lepšímu pronikání vody do hloubky hořícího materiálu a vyššímu chladícímu efektu. To vede ke zkrácení doby hašení a zabránění dalšímu rozvoji hoření.
I při zkrácené délce kartuše bylo dosaženo vysoké vydatnosti a zvětšením omývané plochy zlepšení její počáteční účinnosti.

Kategorie: Hasiva

Smáčedla byla vyvinuta pro použití zvláště tam, kde je nutné používat vodu ve velkých objemech, která se použitím smáčedla sníží. Smáčedla ECO se používají jako přísada do vody se samovolným způsobem přiměšování z kartuše vložené do tubusu proudnice či přiměšovače. Teplota použití je omezena vlastnostmi vody, teplota skladování - 20 až + 35 °C. Životnost kartuše je minimálně 5 let.

ECO díky velké vydatnosti a výraznému snížení spotřeby vody nachází využití především u požárů travních a lesních porostů, lesní hrabanky nebo rašelinišť, kde je zásobování vodou značně problematické. Dále také u požárů seníků, stohů apod, kde smáčedlo usnadňuje protékání hasiva dovnitř hořlavého materiálu.

Technické parametry

Průměr kartuše: 32 mm

Délka kartuše:130 mm

Vydatnost jedné kartuše: 2 000 až 4 000 l při 25°C

Vzhled: světle zelená nebo béžová vosková tuhá hmota ve tvaru válce, slabě páchnoucí po tenzidech

Jak funguje?

Voda protékající přiměšovacím tubusem omývá kartuši a tím dochází k rozpouštění aktivních látek, které zlepšují hasební účinek. Smáčedlo snižuje povrchové napětí vody, díky tomu voda efektivně smáčí povrch a zároveň lépe zatéká do hloubky hořícího materiálu. Tyto dva efekty výrazně zvyšují chladicí schopnost vody, urychlují uhašení a brání další progresi hoření.

Při vyšší teplotě vody se rozpustnost kartuše zlepšuje a vydatnost se sníží. Naopak ve studené vodě kartuše vydrží déle, ale smáčivý efekt je slabší. Nicméně s ohledem na předpokládaný způsob použití je tento vliv zanedbatelný.

Ochrana zdraví a životního prostředí
Pouze pro profesionální použití. Koncentrát smáčedla KTS DUO v tuhé podobě je klasifikován jako nebezpečná směs. Varování se týkají pouze tuhého koncentrátu, hasební roztok (smáčedlo rozpuštěné ve vodě) připravený v souladu návodem není nebezpečný a je biologicky snadno odbouratelný. Při použití nebyly pozorovány negativní vlivy na zdraví ani na životní prostředí. Při práci s koncentrátem se doporučuje používat vhodné ochranné pomůcky - rukavice.
První pomoc: Okamžitá první pomoc není nutná. Koncentrát může u citlivých osob působit dráždivě. Zasažená místa omýt čistou vodou a předejít tak možnému podráždění kůže. Při vniknutí do očí vyplachovat čistou vodou po dobu alespoň 10 minut. Při požití vypít větší množství vody, nevyvolávat zvracení. V případě přetrvávajícího podráždění nebo jiných zdravotních problémů navštívit lékaře a ukázat bezpečnostní list; symptomatická léčba.

Skladování a údržba
Kartuše se skladují v originálních obalech na suchém místě, odděleně od potravin. Kartuše jsou uloženy v kartonovém boxu, každá kartuše je zvlášť zabalena do plastové folie. Za těchto podmínek je životnost minimálně 5 let. Při uložení na zásahovém vozidle je třeba dbát, aby kartuše nebyly v kontaktu s vodou a nedošlo k poškození plastového obalu. Dlouhodobý kontakt kartuše s vodou způsobuje její měknutí a omezení funkčnosti.